Home CLB Praktische info Medewerkers Onze scholen Wetgeving Links Uw mening telt !

 

DRM

Beroepsgeheim

Verplicht begeleiding

Multidisciplinair team

Klachtenprocedure

Decreet - BVR

Informatie over de wetgeving in verband met het CLB vindt u op de website van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming (http://ond.vlaanderen.be/clb) en via onderstaande links :

Organisatie CLB :

* Beleidscontracten en beleidsplan

(http://ond.vlaanderen.be/clb/clb-medewerker/Beleidsplan.htm)

* Deontologische code

(http://www.ond.vlaanderen.be/clb/Documenten/CLB-medewerker/TDS-DEONTOLOGISCHE%20CODE.pdf)

* Mission Statement

(http://www.ond.vlaanderen.be/clb/Documenten/CLB-medewerker/Mission%20Statement.pdf)

* Multidisciplinair Leerlingendossier

(http://ond.vlaanderen.be/clb/clb-medewerker/MDD.htm)

* Rechten en plichten

(http://ond.vlaanderen.be/clb/clb-medewerker/Rechten_plichten.htm)

Preventieve gezondheidszorg :

* Besmettelijke ziekten en profylactische maatregelen

(http://ond.vlaanderen.be/clb/CLB-medewerker/Profylaxe.htm)

* Medische consulten

(http://ond.vlaanderen.be/clb/CLB-medewerker/Medische_consulten.htm)

* Vaccinatiecampagne

(http://ond.vlaanderen.be/clb/CLB-medewerker/Vaccinatiecampagne.htm)

Buitengewoon Onderwijs :

* Verhoogde kinderbijslag

(http://www.ond.vlaanderen.be/clb/CLB-medewerker/Verhoogde_kinderbijslag.htm)

* Verwijzingsprocedure

(http://ond.vlaanderen.be/clb/CLB-medewerker/Verwijzingsprocedure_BuO.htm)

* Vlaams Foncs

(http://ond.vlaanderen.be/clb/CLB-medewerker/Dossier_VAPH.htm)

Leerplichtbegeleidng :

* Rechten en plichten ouders

(http://www.ond.vlaanderen.be/leerplicht/actoren/ouders-leerlingen/default.htm)

* Rol CLB

(http://www.ond.vlaanderen.be/leerplicht/actoren/CLB/default.htm)

* Rol Departement Onderwijs

(http://www.ond.vlaanderen.be/leerplicht/actoren/overheid/default.htm)

* Rol School

(http://www.ond.vlaanderen.be/leerplicht/actoren/scholen/default.htm)

Gelijke onderwijskansen :

* GOK

(http://ond.vlaanderen.be/clb/CLB-medewerker/GOK.htm)

* Taak CLB Inschrijvingsrecht

(http://ond.vlaanderen.be/clb/CLB-medewerker/GOK_inschrijvingsrecht.htm)

* Taak CLB Zorg

(http://ond.vlaanderen.be/clb/Documenten/CLB-medewerker/Afstemming_zorgcoördinatie_en_CLB.pdf)

* Time-out

(http://www.ond.vlaanderen.be/leerplicht/actoren/time-out)

Home CLB Praktische Info Medewerkers Onze scholen Wetgeving Links Uw mening telt