Home CLB Praktische Info Medewerkers Onze scholen
Aanbod Werkinhgsprincipes Wetgeving Links

Visie leerlingenbegeleiding ?

Wat is de visie op leerlingenbegeleiding van ons CLB ?

HGW/HGSW

Wat is handelingsgericht werken ?

Wat is handelingsgericht samenwerken ?

DRM

Wat houdt het decreet rechtspositie van de minderjarige in de jeugdhulpverlening in ?

Beroepsgeheim/ambtsgeheim

Wat is beroepsgeheim en wat is ambtsgeheim ?

Wie heeft beroepsgeheim en wie ambtsgeheim ?

Integrale Jeugdhulp

Wat is integrale jeugdhulp ?