Visie leerlingbegeleidng

Onder "Leerlingenbegeleiding in de Scholengroep Westhoek" worden alle activiteiten gecatalogeerd die als doel hebben het algemeen gezondheidswelbevinden van leerlingen te verbeteren.

Deze activiteiten willen, naast het lichamelijk welzijn, vooral het persoonlijke, intellectuele en sociale welbevinden van de leerlingen stimuleren teneinde hen optimaal te laten profiteren van het aanbod van hun school.

Deze activiteiten worden op elke school gedragen door een organisatie, een structuur die de verschillende actoren (vakleerkrachten, leerlingenbegeleiders, CLB-medewerkers, ouders, externe deskundigen, ...) begeleidt in het streven om zich te richten op het totale welbevinden en niet alleen op het louter beheersen van leerstof en vaardigheden.

Hierdoor wordt bij de leerlingen de basis gelegd van alle leren, zodat zij door hun schoolloopbaan heen de competenties verwerven die de grondslag zullen vormen voor hun actuele en voortdurende ontwikkeling en voor een blijvende maatschappelijke participatie.