P&SF : Psychisch en sociaal functioneren

Het CLB stelt zich als doel de leerlingen bij te staan bij het verwerven van een adequaat socio-emotioneel gedrag door :

- het helpen voorkomen van risiciogedrag, sociale uitsluiting of emotionele problemen die hun ontwikkeling en welbevinding hinderen.

- de ondersteuning en realisatie van een eerste opvang bij dergelijke problematiek.

- de individuele diagnostiek en medewerking aan het opstellen van een handelingsactieplan.

- het zo nodig instaan voor coördinatie en nazorg bij een begeleide verwijzing naar gespecialiseerde hulpverlening.