PGZ : Preventieve gezondheidszorg

Het CLB stelt zich als doel de algemene gezondheid van zijn klanten te bevorderen. Het CLB wil daartoe :

een zelfverantwoordelijk en gezond gedrag van leerlingen bevorderen,

bijdragezn aan een omgeving die de gezondheid en gezond gedrag ondersteunen.