OLB : Onderwijsloopbaan

Het CLB stimuleert en ondersteunt, naast ouders en school, de leerling bij het uitstippelen van een eigen levensweg.

De loopbaanbegeleiding is het geheel van procesmatige en geïntegreerde activiteiten die de keuzevaardigheid van de leerling met betrekking tot zijn loopbaan verruimen.

De nodige informatie verwerft hij in processen die we als verheldering van het zelfbeeld, horizonverruiming en kiezen en plannen omschrijven.