Om onze werking bij te sturen, zouden wij graag jouw mening krijgen.

Wilt u daarvoor onderstaand formulier invullen ? Anonieme formulieren worden niet verwerkt !

1. Vragen in verband met website

1.1. Hoe ben je op deze site terecht gekomen ?

Via

1.2.Vind je op de website wat je zocht ?

1.3.Vind je gemakkelijk je weg op de website ?

ja

neen, want :

2. Vragen i.v.m. CLB- werking

2.1.Ken je CLB GO! Westhoek ?2.2. Nam je reeds contact op met onze dienst ?2.3. Ben je van plan (nog) contact op te nemen ?

ja

neen, want

3. Vragen voor cliënten van het CLB

Bij deze vragen kan je een score op een schaal van 1 tot 5 invullen, waarbij

1 : zeer slecht

2 : slecht

3 : voldoende

4: goed

5: zeer goed

Daarna kun je schrijven waarom je kiest voor deze score.

3.1. Hoe verliep de contactname ?

Score

Reden :

3.2. Hoe verliep de samenwerking ?

Score

Reden :

3.3. Luisterde de medewerker voldoende naar je vraag ?

Score

Reden :

3.4. Kreeg je een duidelijk antwoord op je vraag ?

Score :

Reden :

3.5. Welke score zou je geven aan de geboden hulp ?

Score :

Reden :

3.6. Heb je suggesties om de werking te verbeteren ?


:

 


.

.