LINKS

 

www.onderwijswesthoek.be Website van de Scholengroep Westhoek
www.onderwijskiezer.be Website voor iedereendie bij het kiezen van een studierichting op zoek is naar objectieve, kwaliteitsvolle informatie over het onderwijslandschap.
   

Domeinoverstijgend

www.g-o.be/poc Permanente OndersteuningsCel van het GO!
www.go-clb.be Ondersteuning van de CLB's
www.jeugdhulp.vlaanderen.be Integrale jeugdhulp
www.gemeenschapsonderwijs.be Portaal Gemeenschapsonderwijs
www.onderwijsvlaanderen.be/clb Portaal CLB's
www.klasse.be Tijschrift ivm onderwijs
www.ovsg.be Overkoepelende organisatie van het gemeentelijke en stedelijk onderwijs
www.vlor.be Vlaamse overheidsraad
www.lop.be Lokaal Overlegplatform voor gelijke onderwijskansen.
   

Leren en studeren

 
www.hogeronderwijsregister.be Overzicht van Hoger Onderwijs in België
www.studiefinancieringen.be Studietoelagen, studiefinanciëring
www.talenkennis.be Nieuwe methode om talen te leren
www.iedereenvip.be GO! scholenzoeker
www.serv.be Beroepsprofielen
www.maritiemonderwijs.be Zeevaart
www.bednet.be Bednet vzw creëert een virtuele schoolomgeving op het internet voor langdurig zieke kinderen.
   

Preventieve gezondheidszorg

 
www.gezondheid.be Algemene site over gezondheid
www.g-o.be/gezondheid/algemeen/Pages/Algemeen.aspx Gezondheid en welzijn in het GO!
www.gezondheidsgids.be Adresgegevens van gezondheidswerkers
www.eetstoornis.be Informatie rond eetstoornissen
www.zelfhulp.be Adressen van zelfhulpgroepen in Vlaanderen
www.vad.be Vereniging voor Alcohol- en andere Drugsproblemen
www.druglijn.be Informatie over drugs
www.cgso.be Informatie rond seksualiteit
www.weljongniethetero.be Informatie rond homo- en biseksualiteit
www.aidstelefoon.be Informatie rond aids
www.sensoa.be Vlaams centrum voor seksuele gezondheid en HIV
www.vaccinet.be Vaccinatiesysteem Vlaanderen
www.zelfmoordpreventie.be Centrum ter preventie van zelfmoord
www.vwvj.be Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg vzw
www.wvg.vlaanderen.be Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Vlaamse Overheid.
   

Psychisch en sociaal functioneren

 
www.jongereninformatie.be Allerhande informatie voor jongeren
www.zitstil.be ADHD
www.autisme.be Autisme
www.pesten.be Informatie rond pesten
www.kinderrechtencommissariaat.be Informatie rond kinderrechten
www.tele-onthaal.be Telefonische opvang bij problemen
www.ktj.org Kinder- en jongerentelefoon
www.jips.be Jongereninformatiepunt
www.jac.be Jongerenadviescentrum
www.opvoedingstelefoon.be Info over opvoeding
www.jongeren-en-depressie.org Informatie rond depressie bij kinderen
www.similis.be Vereniging voor familie en vrienden van mensen met psychiatrische problemen.
www.fi.uu.nl/rekenweb Educatieve rekenspellen
www.slatoe.be Website met informatie over pesten en geweld
www.caw.be Centrum voor Algemeen Welzijnswerk
www.dysfasie.net Taalontwikkelingsstoornis
www.explore-online.be Expertisecentrum Psychomotorisch en Leerondersteunend Onderzoek en Remediëring
   

Overheid

 
www.ond.vlaanderen.be Vlaams Ministerie van Onderwijs
www.kindengezin.be Kind en Gezin
www.vig.be Gezondheidspromotie
www.vlafo.be Informatie over Vlaams Agentschap
www.kinderrechtencoalitie.be Alles over kinderrechten
www.onderwijs.vlaanderen.be/wetwijs Webgids voor de schooladministratie
www.ond.vlaanderen.be/edulex Wetgeving en omzendbrieven voor het Vlaams Onderwijs

 

Home