L & S : Leren en studeren

Het CLB biedt hulp bij de optimalisering van het leerproces door :

- de realisatie van gunstige leercondities in school, gezin, bij de leerling zelf.

- de handelingsgerichte diagnostiek bij leerproblematiek, medewerking bij het opstellen van een handelingsplan en diagnostische hulpverlening.

- zo nodig de begeleide verwijzing naar gespecialiseerde hulpverlening en de nazorg en coördinatie van deze doorverwijzing.