Logo onderwijs van de vlaamse gemeenschap Scholen leerkrachten en professionelen logo clb go! Westhoek

INTEGRALE JEUGDHULP

 

Integrale jeugdhulp (IJH) is een verzamelnaam voor hulp die jongeren kunnen krijgen in Vlaanderen.
IJH wil organisaties bij wie de jongere terecht kan voor hulp, beter laten samenwerken zodat jongeren sneller en beter geholpen worden.

De Centra voor Leerlingenbegeleiding, de Centra voor Algemeen Welzijnswerk, de Centra voor Integrale Gezinszorg, de Centra voor Geestelijke gezondheidszorg, Kind en Gezien, het Vlaams fonds voor personen met een handicap en de bijzondere jeugdbijstand voeren nu de opdracht uit om die “integrale” jeugdhulp te realiseren.

Doelstellingen van IJH:

  1. het snel en vroegtijdig kunnen inzetten van gepaste hulp
  2. vraaggericht kunnen werken
  3. een naadloos hulpverleningstraject realiseren
  4. hulpverlening laagdrempelig maken
  5. de hulp intersectoraal beter organiseren.

 

Voor meer informatie: wvg.vlaanderen.be/jeugdhulp/