Leerlinggebonden aanbod | Schoolondersteuning | Preventieve gezondheidszorg - Vaccinaties en profylatische maatregelen | Uitleenbare materialen

 

LEERLINGGEBONDEN AANBOD

Het CLB is werkzaam op vier begeleidingsdomeinen:

Op die vier begeleidingsdomeinen heeft het CLB enerzijds een leerlinggebonden aanbod anderzijds een aanbod van schoolondersteuning.
Het leerlinggebonden aanbod is het meest gekend, het gaat om de vraaggestuurde werking naar leerlingen toe (op vraag van de leerling, de ouders of de school) en het verplichte aanbod naar leerlingen toe (bij spijbelen en bij sommige medische onderzoeken en inentingen).
Daarnaast heeft het CLB echter ook een schoolondersteunend aanbod op deze vier domeinen. Dit heeft als doel de interne leerlingenbegeleiding van de school te versterken, bijvoorbeeld door de deskundigheid van leerkrachten op het vlak van signaaldetectie te verhogen.

Leerlinggebonden aanbod: rol van de school

In het leerlinggebonden aanbod speelt de school voornamelijk de rol van 'aanmelder'. Zij kan aan het CLB signaleren dat zij zich zorgen maakt om een leerling en vragen aan het CLB om een begeleiding op te starten. Het CLB zal dan wel altijd eerst de toestemming vragen aan de ouders (voor een leerling jonger dan 12 jaar) of aan de leerling zelf (voor een leerling van 12 jaar of ouder die bekwaam is om zelf te beslissen) om een begeleiding op te starten. Begeleiding door een CLB kan dus in principe niet verplicht worden, behalve in 2 situaties:

 

 

SCHOOLONDERSTEUNING DOOR HET CLB

Schoolondersteuning door het CLB
Het CLB is werkzaam op vier begeleidingsdomeinen:

Op die vier begeleidingsdomeinen heeft het CLB enerzijds een leerlinggebonden aanbod en anderzijds een aanbod van schoolondersteuning..
Het leerlinggebonden aanbod is het meest gekend, het gaat om de vraaggestuurde werking naar leerlingen toe (op vraag van de leerling, de ouders of de school) en het verplichte aanbod naar leerlingen toe (bij spijbelen en bij sommige medische onderzoeken en inentingen).
Daarnaast heeft het CLB echter ook een schoolondersteunend aanbod op deze vier domeinen. Dit heeft als doel de interne leerlingenbegeleiding van de school te versterken, bijvoorbeeld door de deskundigheid van leerkrachten op het vlak van signaaldetectie te verhogen.

De minimale schoolondersteuning die het CLB aanbiedt, bestaat uit:

 

Ook op het vlak van de preventieve gezondheidszorg kan het CLB schoolondersteunend werken, bijvoorbeeld wanneer er preventiecampagnes opgezet worden door de school of wanneer er maatregelen genomen moeten worden bij bepaalde besmettelijke ziektes.